Lagerlägen och tätningsytor

Här har vi ett bildspel med mer information om lagerlägen och tätningsytor

LDC_exempel_Lagerlägen och tätningsytor_1

En lageryta som är ovalt sliten. Den pläteras på plats till rätt mått.

LDC_exempel_Lagerlägen och tätningsytor_2

Ytan är klar och ett toppskikt med nickel är lagt.

LDC_exempel_Lagerlägen och tätningsytor_3

Tätningsytor på gasturbinhus pläteras med koppar och slipas sedan ner till rätt tolerans.

LDC_exempel_Lagerlägen och tätningsytor_4

Korrosionsskador där ångan har förstört tätningsytan och som nu är lagade med en hård koppar som är 250 brinell. Nu ska det pläteras ett tätt toppskikt med nickel så ingen ny korrosion ska uppstå.