Välkommen till LDC SC Borstplätering

Borstplätering, eller selektiv metallbeläggning, är en kall metod att plätera eller belägga metall på felbearbetade, repade, slitna eller på annat sätt skadade ytor.

Vi förlänger livslängden på maskindetaljer med korrosions- och slitageskyddande metallskikt på utsatta ytor. Våra vanligaste uppdrag är pläteringar som måttjusteringar av lagersäten, tätningsytor, passningar, korrosionsskador på maskindetaljer samt kontaktförbättrande åtgärder på brytare, kontaktstycken och ledare med mera. Alla reparationer vi utför bidrar till att hålla energiförbrukningen lägre än om en nyproduktion hade utförts. LDC har givetvis EU:s uppdaterade SDS på våra elektrolyter. All negativ miljöpåverkan ska förebyggas och verksamheten är under kontinuerlig utveckling.

Vi utför borstpläteringsarbeten på plats hos er eller i egen verkstad. Vi säljer LDC SC:s egna sortiment av all borstpläterings utrustning. Vi håller kurser, föredrag och ger konsultation angående val av material och utförande av arbeten.
LDC SC AB är det i dag äldsta bolaget inom borstpläteringsbranschen i Sverige med främst Skandinavien och Europa som arbets område men vi utför även arbeten och försäljning av utrustningar runt om i hela världen.

Vi finns i Rättvik, i det vackra Dalarna.

LDC_Borstplätering_Rattvik

Dessa är några vanligen förekommande detaljer som vi kan plätera.

  • Axlar
  • Cylindrar
  • Pumphus
  • Växellådor
  • Motorblock
  • Hydraulik
  • Ledare
  • Kontaktytor
  • Propelleraxlar
  • Turbiner