Olika arbeten på plats hos kund

LDC_exempel_onsite_1
Reparation av ett slitet lagerläge. Pläteras på plats hos kund. Pläteras in till rätt tolerans utan efterbearbetning.
LDC_exempel_onsite_2
Centrumrör pläteras med ett hårt nickel (54HrC) hos kund för att motverka skärning när samma metall går mot varandra.
LDC_exempel_onsite_3
Olika sorters skador i tryckerimaskiner pläteras och slipas in till rätt tolerans och ytfinhet på plats med vår mobila pläteringsutrustning.
LDC_exempel_onsite_4
Reparation av munstycke som smälter plast till förpackningsindustrin. Skadorna pläteras igen med en hård koppar (250 brinell), för att sedan slipas till lite undermått och därefter pläteras med ett tätt ytskikt av nickel till rätt mått.
LDC_exempel_onsite_5
Plätering av kona på plats (on-site) pga felmaskinering. Det upptäcktes först efter montering av hela växellådan. Den pläterades in i rätt konicitet och tolerans utan efterbearbetning.