Kvalitet och miljö

Kvalitet:
Produkter + personal + rutiner + godkännanden i samverkan.
LDC:s produkter har och genomgår ett oändligt utvecklingsarbete och uppgraderas ständigt. Alla elektrolyter testas, dokumenteras och prover sparas. Nya produkter utvecklas ofta i samarbete med våra kunder.
Personalen på LDC har varit med och utvecklat processen till den teknologiska standard borstplätering har i dag som gäller för arbeten inom bl a kärnkraftsindustrin, shipping, offshore, bilindustrin, flyg och motortillverkning.
Rutiner = MIL-STD 865 D, LDC:s Instructions Manual, Lloyds kvalitetssäkring samt våra kunders specifikationer ligger till grund för de processbeskrivningar som vi dagligdags följer.skanning_20150114

Godkännanden:
LDC Borstplätering är godkänd av en mängd civila, militära och industriella specifikationer.

Miljön:
LDC har ett starkt miljömedvetande som genomsyrar hela verksamheten. Vi har en specificerad miljöpolicy, utvärderat av extern miljökonsult, som vi följer. För miljön är vi nästan som ett återvinningsföretag, eftersom vi reparerar och återställer använda maskindetaljer, som annars skulle få större negativ påverkan på vår natur med slöseri av vår jords resurser. Vi förlänger livslängden på maskindetaljer med korrosionsskyddande och slitageskyddande metallskikt på utsatta ytor.
Alla reparationer vi utför bidrar till att hålla energiförbrukningen lägre än om en nyproduktion hade utförts. All negativ miljöpåverkan ska förebyggas och verksamheten är ständigt i förbättring.

LDC har givetvis EU:s uppdaterade SDS varuinformationsblad på våra elektrolyter.