Båt- / kraftverksmotorreparationer

Här har vi ett bildspel med mer information om vevaxels reparationer

LDC_exempel_vevaxelsreparationer_1
Vevaxel till en båtmotor repareras på plats (on site) hos tillverkaren, då det uppkommit hanteringsskador på axeltappen. Reparationen tog totalt 2 dagar med polering och utförda tester för alla godkännanden av arbetet.
LDC_exempel_vevaxelsreparationer_2
Ett ”blåtest” efter utfört arbete för att kontrollera att kontaktytan är tillräcklig.
LDC_exempel_vevaxelsreparationer_3
Översta cylinderfoderspassningen pläteras med ett nickel som är helt porfritt, för bästa korrosionsskydd.
LDC_exempel_vevaxelsreparationer_4
Skurna/slitna lagerlägen på kamaxlar lagas på plats utan att den behöver demonteras. Det enda som behövs är att frilägga ytan för borstpläteringen.
LDC_exempel_vevaxelsreparationer_5
Sätena för avgasventilerna i topplocken borstpläteras med ett tätt nickelskikt som ger ett väldigt bra korrosionskydd. Det är även möjligt att göra en måttjustering för att inte behöva gå upp till en överdimension eller som en sista räddning, då sätet är i sista dimensionen.
LDC_exempel_vevaxelsreparationer_6
Ramlagerlägen har här återställts till originalmått efter ett större haveri, då dessa hade kraftiga skador som hade inträffat på en större båtmotor. Efter en lasermätning av alla lagerlägen i blocket gjordes det även fler pläteringar, då det visade sig att fler lägen var ur linje.