Offshore

Här har vi ett bildspel med mer information om Offshore-arbeten

LDC_exempel_offshore_1

Tätningshylsa på propelleraxel i en supplybåt repareras på plats i docka i England.

LDC_exempel_offshore_2

Plätering pågår.

LDC_exempel_offshore_3

En 8 meter lång kolvstång till en plattform reparerad på plats i Nordsjön.

LDC_exempel_offshore_4

En 6 meter lång repa i kolvstång repareras.